РЕШЕЊЕ О ОДРЕЂИВАЊУ ЛИЦА ЗАДУЖЕНОГ ЗА УНОС И ДОСТАВУ ПОДАТАКА ПУТЕМ WEB АПЛИКАЦИЈЕ О ИЗЛАЗНОСТИ БИРАЧА

РЕШЕЊЕ О ОДРЕЂИВАЊУ ЛИЦА ЗАДУЖЕНОГ ЗА УНОС И ДОСТАВУ ПОДАТАКА ПУТЕМ WEB АПЛИКАЦИЈЕ О ИЗЛАЗНОСТИ БИРАЧА-1