ОДЛУКА О ДАВАЊУ ОВЛАШЋЕЊА ЗАМЕНИКУ ПРЕДСЕДНИКА ОИК ЗА ДОНОШЕЊЕ РЕШЕЊА О ПРОМЕНАМА У СТАЛНОМ И ПРОШИРЕНОМ САСТАВУ БО

ОДЛУКА О ДАВАЊУ ОВЛАШЋЕЊА ЗАМЕНИКУ ПРЕДСЕДНИКА ОИК ЗА ДОНОШЕЊЕ РЕШЕЊА О ПРОМЕНАМА У СТАЛНОМ ИПРОШИРЕНОМ САСТАВУ БО