ОДРЖАНА ЧЕТРДЕСЕТ ПРВА СЕДНИЦА СКУПШТИНЕ ОПШТИНЕ БАЧКА ПАЛАНКА

dav

На 41. седници Скупштине општине Бачка Паланка, одржаној 08.децембра 2023. године, којом је председавао председник Скупштине општине, Милан Чавић, одборници су разматрали и одлучивали о 23 тачке дневног реда.

Одборници су размотрили Извештај о извршењу буџета Општине Бачка Паланка за период јануар-септембар 2023. године.

Дата је сагласност на доношење Одлуке о буџету Општине Бачка Паланка за 2024. годину, Кадровског плана Општинске управе општине Бачка Паланка за 2024. годину, Прогама рада Скупштине општине Бачка Паланка за 2024. годину, Локалног акционог плана за младе Општине Бачка Паланка за период 2024.-2027. године, Одлуке о приступању изради Локалног акционог плана за управљање миграцијама на територији општине Бачка Паланка за период 2024.-2028. године и Одлуке о прибављању непокретности у јавну својину Општине Бачка Паланка, без накнаде, преносом права својине на непокретности (Топлана).

Одборници су дали сагласност на доношење Решења о давању сагласности на трећи ребаланс финансијског плана Предшколске утанове „Младост“ Бачка Паланка за 2023. годину, Решења о давању сагласности на измену Финансијског плана Установе: Културни центар Бачка Паланка за 2023. годину, Решења о давању сагласности на измене Програма пословања и Финансијског плана Установе за спорт и рекреацију „Тиквара“ Бачка Паланка за 2023. годину, Решења о давању сагласности на Ребаланс финснсијског плана Народне библиотеке „Вељко Петрвић“ у Бачкој Паланци за 2023. годину, Решења о разрешењу члана Управног одбора Предшколске установе “Младост“ Бачка Паланка, Решења о разрешењу и именовању члана Управног одбора Предшколске установе “Младост“ Бачка Паланка, Решења о разрешењу и именовању члана Школског одбора школе за основно музичко образовање “Стеван Христић“ Бачка Паланка, решења о разрешењу и именовању члана Управног одбора Установе Центар за социјални рад Бачка Паланака, Бачка Паланка и решења о разрешењу и именовању члана Надзорног одбора Туристичке организације општине Бачка Паланка, Решења о давању сагласности на Програм пословања Јавног комуналног предузећа „Комуналпројект“  Бачка Паланка за 2024. годину и Решења о образовању Комисије за планове Скупштине општине Бачка Паланка.

Дата је сагласност на доношење годишњег плана рада Општинског штаба за ванредне ситуације Општине Бачка Паланка за 2024. годину.