Решење о именовању председника и чланова бирачког одбора у сталном саставу

РЕШЕЊЕ О ИМЕНОВАЊУ ПРЕДСЕДНИКА И ЧЛАНОВА БИРАЧКОГ ОДБОРА У СТАЛНОМ САСТАВУ-БМ 1

РЕШЕЊЕ О ИМЕНОВАЊУ ПРЕДСЕДНИКА И ЧЛАНОВА БИРАЧКОГ ОДБОРА У СТАЛНОМ САСТАВУ-БМ 2

РЕШЕЊЕ О ИМЕНОВАЊУ ПРЕДСЕДНИКА И ЧЛАНОВА БИРАЧКОГ ОДБОРА У СТАЛНОМ САСТАВУ-БМ 3

РЕШЕЊЕ О ИМЕНОВАЊУ ПРЕДСЕДНИКА И ЧЛАНОВА БИРАЧКОГ ОДБОРА У СТАЛНОМ САСТАВУ-БМ 4

ИЗМЕНА РЕШЕЊА О ИМЕНОВАЊУ ПРЕДСЕДНИКА И ЧЛАНОВА БИРАЧКОГ ОДБОРА У СТАЛНОМ САСТАВУ -БМ4

РЕШЕЊЕ О ИМЕНОВАЊУ ПРЕДСЕДНИКА И ЧЛАНОВА БИРАЧКОГ ОДБОРА У СТАЛНОМ САСТАВУ-БМ 5

РЕШЕЊЕ О ИМЕНОВАЊУ ПРЕДСЕДНИКА И ЧЛАНОВА БИРАЧКОГ ОДБОРА У СТАЛНОМ САСТАВУ-БМ 6

РЕШЕЊЕ О ИМЕНОВАЊУ ПРЕДСЕДНИКА И ЧЛАНОВА БИРАЧКОГ ОДБОРА У СТАЛНОМ САСТАВУ-БМ 7

РЕШЕЊЕ О ИМЕНОВАЊУ ПРЕДСЕДНИКА И ЧЛАНОВА БИРАЧКОГ ОДБОРА У СТАЛНОМ САСТАВУ-БМ 8

ИЗМЕНА РЕШЕЊА О ИМЕНОВАЊУ ПРЕДСЕДНИКА И ЧЛАНОВА БИРАЧКОГ ОДБОРА У СТАЛНОМ САСТАВУ -БМ8

РЕШЕЊЕ О ИМЕНОВАЊУ ПРЕДСЕДНИКА И ЧЛАНОВА БИРАЧКОГ ОДБОРА У СТАЛНОМ САСТАВУ-БМ 9

ИЗМЕНА РЕШЕЊА О ИМЕНОВАЊУ ПРЕДСЕДНИКА И ЧЛАНОВА БИРАЧКОГ ОДБОРА У СТАЛНОМ САСТАВУ -БМ9

РЕШЕЊЕ О ИМЕНОВАЊУ ПРЕДСЕДНИКА И ЧЛАНОВА БИРАЧКОГ ОДБОРА У СТАЛНОМ САСТАВУ-БМ 10

РЕШЕЊЕ О ИМЕНОВАЊУ ПРЕДСЕДНИКА И ЧЛАНОВА БИРАЧКОГ ОДБОРА У СТАЛНОМ САСТАВУ-БМ 11

РЕШЕЊЕ О ИМЕНОВАЊУ ПРЕДСЕДНИКА И ЧЛАНОВА БИРАЧКОГ ОДБОРА У СТАЛНОМ САСТАВУ-БМ 12

РЕШЕЊЕ О ИМЕНОВАЊУ ПРЕДСЕДНИКА И ЧЛАНОВА БИРАЧКОГ ОДБОРА У СТАЛНОМ САСТАВУ-БМ 13

РЕШЕЊЕ О ИМЕНОВАЊУ ПРЕДСЕДНИКА И ЧЛАНОВА БИРАЧКОГ ОДБОРА У СТАЛНОМ САСТАВУ-БМ 14

РЕШЕЊЕ О ИМЕНОВАЊУ ПРЕДСЕДНИКА И ЧЛАНОВА БИРАЧКОГ ОДБОРА У СТАЛНОМ САСТАВУ-БМ 15

РЕШЕЊЕ О ИМЕНОВАЊУ ПРЕДСЕДНИКА И ЧЛАНОВА БИРАЧКОГ ОДБОРА У СТАЛНОМ САСТАВУ-БМ 16

РЕШЕЊЕ О ИМЕНОВАЊУ ПРЕДСЕДНИКА И ЧЛАНОВА БИРАЧКОГ ОДБОРА У СТАЛНОМ САСТАВУ-БМ 17

РЕШЕЊЕ О ИМЕНОВАЊУ ПРЕДСЕДНИКА И ЧЛАНОВА БИРАЧКОГ ОДБОРА У СТАЛНОМ САСТАВУ-БМ 18

ИЗМЕНА РЕШЕЊА О ИМЕНОВАЊУ ПРЕДСЕДНИКА И ЧЛАНОВА БИРАЧКОГ ОДБОРА У СТАЛНОМ САСТАВУ -БМ18

РЕШЕЊЕ О ИМЕНОВАЊУ ПРЕДСЕДНИКА И ЧЛАНОВА БИРАЧКОГ ОДБОРА У СТАЛНОМ САСТАВУ-БМ 19

РЕШЕЊЕ О ИМЕНОВАЊУ ПРЕДСЕДНИКА И ЧЛАНОВА БИРАЧКОГ ОДБОРА У СТАЛНОМ САСТАВУ-БМ 20

РЕШЕЊЕ О ИМЕНОВАЊУ ПРЕДСЕДНИКА И ЧЛАНОВА БИРАЧКОГ ОДБОРА У СТАЛНОМ САСТАВУ-БМ 21

РЕШЕЊЕ О ИМЕНОВАЊУ ПРЕДСЕДНИКА И ЧЛАНОВА БИРАЧКОГ ОДБОРА У СТАЛНОМ САСТАВУ-БМ 22

РЕШЕЊЕ О ИМЕНОВАЊУ ПРЕДСЕДНИКА И ЧЛАНОВА БИРАЧКОГ ОДБОРА У СТАЛНОМ САСТАВУ-БМ 23

ИЗМЕНА РЕШЕЊА О ИМЕНОВАЊУ ПРЕДСЕДНИКА И ЧЛАНОВА БИРАЧКОГ ОДБОРА У СТАЛНОМ САСТАВУ -БМ23

РЕШЕЊЕ О ИМЕНОВАЊУ ПРЕДСЕДНИКА И ЧЛАНОВА БИРАЧКОГ ОДБОРА У СТАЛНОМ САСТАВУ-БМ 24

РЕШЕЊЕ О ИМЕНОВАЊУ ПРЕДСЕДНИКА И ЧЛАНОВА БИРАЧКОГ ОДБОРА У СТАЛНОМ САСТАВУ-БМ 25

РЕШЕЊЕ О ИМЕНОВАЊУ ПРЕДСЕДНИКА И ЧЛАНОВА БИРАЧКОГ ОДБОРА У СТАЛНОМ САСТАВУ-БМ 26

РЕШЕЊЕ О ИМЕНОВАЊУ ПРЕДСЕДНИКА И ЧЛАНОВА БИРАЧКОГ ОДБОРА У СТАЛНОМ САСТАВУ-БМ 27

РЕШЕЊЕ О ИМЕНОВАЊУ ПРЕДСЕДНИКА И ЧЛАНОВА БИРАЧКОГ ОДБОРА У СТАЛНОМ САСТАВУ-БМ 28

РЕШЕЊЕ О ИМЕНОВАЊУ ПРЕДСЕДНИКА И ЧЛАНОВА БИРАЧКОГ ОДБОРА У СТАЛНОМ САСТАВУ-БМ 29

РЕШЕЊЕ О ИМЕНОВАЊУ ПРЕДСЕДНИКА И ЧЛАНОВА БИРАЧКОГ ОДБОРА У СТАЛНОМ САСТАВУ-БМ 30

РЕШЕЊЕ О ИМЕНОВАЊУ ПРЕДСЕДНИКА И ЧЛАНОВА БИРАЧКОГ ОДБОРА У СТАЛНОМ САСТАВУ-БМ 31

РЕШЕЊЕ О ИМЕНОВАЊУ ПРЕДСЕДНИКА И ЧЛАНОВА БИРАЧКОГ ОДБОРА У СТАЛНОМ САСТАВУ-БМ 32

РЕШЕЊЕ О ИМЕНОВАЊУ ПРЕДСЕДНИКА И ЧЛАНОВА БИРАЧКОГ ОДБОРА У СТАЛНОМ САСТАВУ-БМ 33

РЕШЕЊЕ О ИМЕНОВАЊУ ПРЕДСЕДНИКА И ЧЛАНОВА БИРАЧКОГ ОДБОРА У СТАЛНОМ САСТАВУ-БМ 34

РЕШЕЊЕ О ИМЕНОВАЊУ ПРЕДСЕДНИКА И ЧЛАНОВА БИРАЧКОГ ОДБОРА У СТАЛНОМ САСТАВУ-БМ 35

РЕШЕЊЕ О ИМЕНОВАЊУ ПРЕДСЕДНИКА И ЧЛАНОВА БИРАЧКОГ ОДБОРА У СТАЛНОМ САСТАВУ-БМ 36

РЕШЕЊЕ О ИМЕНОВАЊУ ПРЕДСЕДНИКА И ЧЛАНОВА БИРАЧКОГ ОДБОРА У СТАЛНОМ САСТАВУ-БМ 37

РЕШЕЊЕ О ИМЕНОВАЊУ ПРЕДСЕДНИКА И ЧЛАНОВА БИРАЧКОГ ОДБОРА У СТАЛНОМ САСТАВУ-БМ 38

ИЗМЕНА РЕШЕЊА О ИМЕНОВАЊУ ПРЕДСЕДНИКА И ЧЛАНОВА БИРАЧКОГ ОДБОРА У СТАЛНОМ САСТАВУ -БМ38

РЕШЕЊЕ О ИМЕНОВАЊУ ПРЕДСЕДНИКА И ЧЛАНОВА БИРАЧКОГ ОДБОРА У СТАЛНОМ САСТАВУ-БМ 39

ИЗМЕНА РЕШЕЊА О ИМЕНОВАЊУ ПРЕДСЕДНИКА И ЧЛАНОВА БИРАЧКОГ ОДБОРА У СТАЛНОМ САСТАВУ -БМ39

РЕШЕЊЕ О ИМЕНОВАЊУ ПРЕДСЕДНИКА И ЧЛАНОВА БИРАЧКОГ ОДБОРА У СТАЛНОМ САСТАВУ-БМ 40

РЕШЕЊЕ О ИМЕНОВАЊУ ПРЕДСЕДНИКА И ЧЛАНОВА БИРАЧКОГ ОДБОРА У СТАЛНОМ САСТАВУ-БМ 41

РЕШЕЊЕ О ИМЕНОВАЊУ ПРЕДСЕДНИКА И ЧЛАНОВА БИРАЧКОГ ОДБОРА У СТАЛНОМ САСТАВУ-БМ 42

РЕШЕЊЕ О ИМЕНОВАЊУ ПРЕДСЕДНИКА И ЧЛАНОВА БИРАЧКОГ ОДБОРА У СТАЛНОМ САСТАВУ-БМ 43