Решење о именовању чланова бирачког одбора у проширеном саставу

РЕШЕЊЕ О ИМЕНОВАЊУ ЧЛАНОВА БИРАЧКОГ ОДБОРА У ПРОШИРЕНОМ САСТАВУ-БМ 1

РЕШЕЊЕ О ИМЕНОВАЊУ ЧЛАНОВА БИРАЧКОГ ОДБОРА У ПРОШИРЕНОМ САСТАВУ-БМ 2

РЕШЕЊЕ О ИМЕНОВАЊУ ЧЛАНОВА БИРАЧКОГ ОДБОРА У ПРОШИРЕНОМ САСТАВУ-БМ 3

ИЗМЕНА РЕШЕЊА О ИМЕНОВАЊУ ЧЛАНОВА БИРАЧКОГ ОДБОРА У ПРОШИРЕНОМ САСТАВУ -БМ3

РЕШЕЊЕ О ИМЕНОВАЊУ ЧЛАНОВА БИРАЧКОГ ОДБОРА У ПРОШИРЕНОМ САСТАВУ-БМ 4

ИЗМЕНА РЕШЕЊА О ИМЕНОВАЊУ ЧЛАНОВА БИРАЧКОГ ОДБОРА У ПРОШИРЕНОМ САСТАВУ -БМ4

РЕШЕЊЕ О ИМЕНОВАЊУ ЧЛАНОВА БИРАЧКОГ ОДБОРА У ПРОШИРЕНОМ САСТАВУ-БМ 5

РЕШЕЊЕ О ПРЕСТАНКУ ФУНКЦИЈЕ ЧЛАНА БИРАЧКОГ ОДБОРА У ПРОШИРЕНОМ САСТАВУ -БМ5

ИЗМЕНА РЕШЕЊА О ИМЕНОВАЊУ ЧЛАНОВА БИРАЧКОГ ОДБОРА У ПРОШИРЕНОМ САСТАВУ -БМ5

РЕШЕЊЕ О ИМЕНОВАЊУ ЧЛАНОВА БИРАЧКОГ ОДБОРА У ПРОШИРЕНОМ САСТАВУ-БМ 6

ИЗМЕНА РЕШЕЊА О ИМЕНОВАЊУ ЧЛАНОВА БИРАЧКОГ ОДБОРА У ПРОШИРЕНОМ САСТАВУ -БМ6

РЕШЕЊЕ О ИМЕНОВАЊУ ЧЛАНОВА БИРАЧКОГ ОДБОРА У ПРОШИРЕНОМ САСТАВУ-БМ 7

РЕШЕЊЕ О ИМЕНОВАЊУ ЧЛАНОВА БИРАЧКОГ ОДБОРА У ПРОШИРЕНОМ САСТАВУ-БМ 8

РЕШЕЊЕ О ИМЕНОВАЊУ ЧЛАНОВА БИРАЧКОГ ОДБОРА У ПРОШИРЕНОМ САСТАВУ-БМ 9

РЕШЕЊЕ О ИМЕНОВАЊУ ЧЛАНОВА БИРАЧКОГ ОДБОРА У ПРОШИРЕНОМ САСТАВУ-БМ 10

ИЗМЕНА РЕШЕЊА О ИМЕНОВАЊУ ЧЛАНОВА БИРАЧКОГ ОДБОРА У ПРОШИРЕНОМ САСТАВУ -БМ10

РЕШЕЊЕ О ИМЕНОВАЊУ ЧЛАНОВА БИРАЧКОГ ОДБОРА У ПРОШИРЕНОМ САСТАВУ-БМ 11

ИЗМЕНА РЕШЕЊА О ИМЕНОВАЊУ ЧЛАНОВА БИРАЧКОГ ОДБОРА У ПРОШИРЕНОМ САСТАВУ -БМ11

РЕШЕЊЕ О ИМЕНОВАЊУ ЧЛАНОВА БИРАЧКОГ ОДБОРА У ПРОШИРЕНОМ САСТАВУ-БМ 12

РЕШЕЊЕ О ИМЕНОВАЊУ ЧЛАНОВА БИРАЧКОГ ОДБОРА У ПРОШИРЕНОМ САСТАВУ-БМ 13

ИЗМЕНА РЕШЕЊА О ИМЕНОВАЊУ ЧЛАНОВА БИРАЧКОГ ОДБОРА У ПРОШИРЕНОМ САСТАВУ -БМ13

РЕШЕЊЕ О ИМЕНОВАЊУ ЧЛАНОВА БИРАЧКОГ ОДБОРА У ПРОШИРЕНОМ САСТАВУ-БМ 14

РЕШЕЊЕ О ИМЕНОВАЊУ ЧЛАНОВА БИРАЧКОГ ОДБОРА У ПРОШИРЕНОМ САСТАВУ-БМ 15

РЕШЕЊЕ О ИМЕНОВАЊУ ЧЛАНОВА БИРАЧКОГ ОДБОРА У ПРОШИРЕНОМ САСТАВУ-БМ 16

ИЗМЕНА РЕШЕЊА О ИМЕНОВАЊУ ЧЛАНОВА БИРАЧКОГ ОДБОРА У ПРОШИРЕНОМ САСТАВУ -БМ16

РЕШЕЊЕ О ИМЕНОВАЊУ ЧЛАНОВА БИРАЧКОГ ОДБОРА У ПРОШИРЕНОМ САСТАВУ-БМ 17

ИЗМЕНА РЕШЕЊА О ИМЕНОВАЊУ ЧЛАНОВА БИРАЧКОГ ОДБОРА У ПРОШИРЕНОМ САСТАВУ -БМ17

РЕШЕЊЕ О ИМЕНОВАЊУ ЧЛАНОВА БИРАЧКОГ ОДБОРА У ПРОШИРЕНОМ САСТАВУ-БМ 18

ИЗМЕНА РЕШЕЊА О ИМЕНОВАЊУ ЧЛАНОВА БИРАЧКОГ ОДБОРА У ПРОШИРЕНОМ САСТАВУ -БМ18

РЕШЕЊЕ О ИМЕНОВАЊУ ЧЛАНОВА БИРАЧКОГ ОДБОРА У ПРОШИРЕНОМ САСТАВУ-БМ 19

ИЗМЕНА РЕШЕЊА О ИМЕНОВАЊУ ЧЛАНОВА БИРАЧКОГ ОДБОРА У ПРОШИРЕНОМ САСТАВУ -БМ19

РЕШЕЊЕ О ИМЕНОВАЊУ ЧЛАНОВА БИРАЧКОГ ОДБОРА У ПРОШИРЕНОМ САСТАВУ-БМ 20

ИЗМЕНА РЕШЕЊА О ИМЕНОВАЊУ ЧЛАНОВА БИРАЧКОГ ОДБОРА У ПРОШИРЕНОМ САСТАВУ -БМ20

РЕШЕЊЕ О ИМЕНОВАЊУ ЧЛАНОВА БИРАЧКОГ ОДБОРА У ПРОШИРЕНОМ САСТАВУ-БМ 21

ИЗМЕНА РЕШЕЊА О ИМЕНОВАЊУ ЧЛАНОВА БИРАЧКОГ ОДБОРА У ПРОШИРЕНОМ САСТАВУ -БМ21

РЕШЕЊЕ О ИМЕНОВАЊУ ЧЛАНОВА БИРАЧКОГ ОДБОРА У ПРОШИРЕНОМ САСТАВУ-БМ 22

ИЗМЕНА РЕШЕЊА О ИМЕНОВАЊУ ЧЛАНОВА БИРАЧКОГ ОДБОРА У ПРОШИРЕНОМ САСТАВУ -БМ22

РЕШЕЊЕ О ИМЕНОВАЊУ ЧЛАНОВА БИРАЧКОГ ОДБОРА У ПРОШИРЕНОМ САСТАВУ-БМ 23

РЕШЕЊЕ О ИМЕНОВАЊУ ЧЛАНОВА БИРАЧКОГ ОДБОРА У ПРОШИРЕНОМ САСТАВУ-БМ 24

ИЗМЕНА РЕШЕЊА О ИМЕНОВАЊУ ЧЛАНОВА БИРАЧКОГ ОДБОРА У ПРОШИРЕНОМ САСТАВУ -БМ24

РЕШЕЊЕ О ИМЕНОВАЊУ ЧЛАНОВА БИРАЧКОГ ОДБОРА У ПРОШИРЕНОМ САСТАВУ-БМ 25

РЕШЕЊЕ О ИМЕНОВАЊУ ЧЛАНОВА БИРАЧКОГ ОДБОРА У ПРОШИРЕНОМ САСТАВУ-БМ 26

РЕШЕЊЕ О ИМЕНОВАЊУ ЧЛАНОВА БИРАЧКОГ ОДБОРА У ПРОШИРЕНОМ САСТАВУ-БМ 27

ИЗМЕНА РЕШЕЊА О ИМЕНОВАЊУ ЧЛАНОВА БИРАЧКОГ ОДБОРА У ПРОШИРЕНОМ САСТАВУ -БМ27

РЕШЕЊЕ О ИМЕНОВАЊУ ЧЛАНОВА БИРАЧКОГ ОДБОРА У ПРОШИРЕНОМ САСТАВУ-БМ 28

ИЗМЕНА РЕШЕЊА О ИМЕНОВАЊУ ЧЛАНОВА БИРАЧКОГ ОДБОРА У ПРОШИРЕНОМ САСТАВУ -БМ28

РЕШЕЊЕ О ИМЕНОВАЊУ ЧЛАНОВА БИРАЧКОГ ОДБОРА У ПРОШИРЕНОМ САСТАВУ-БМ 29

РЕШЕЊЕ О ИМЕНОВАЊУ ЧЛАНОВА БИРАЧКОГ ОДБОРА У ПРОШИРЕНОМ САСТАВУ-БМ 30

РЕШЕЊЕ О ИМЕНОВАЊУ ЧЛАНОВА БИРАЧКОГ ОДБОРА У ПРОШИРЕНОМ САСТАВУ-БМ 31

ИЗМЕНА РЕШЕЊА О ИМЕНОВАЊУ ЧЛАНОВА БИРАЧКОГ ОДБОРА У ПРОШИРЕНОМ САСТАВУ -БМ31

РЕШЕЊЕ О ИМЕНОВАЊУ ЧЛАНОВА БИРАЧКОГ ОДБОРА У ПРОШИРЕНОМ САСТАВУ-БМ 32

ИЗМЕНА РЕШЕЊА О ИМЕНОВАЊУ ЧЛАНОВА БИРАЧКОГ ОДБОРА У ПРОШИРЕНОМ САСТАВУ -БМ32

РЕШЕЊЕ О ИМЕНОВАЊУ ЧЛАНОВА БИРАЧКОГ ОДБОРА У ПРОШИРЕНОМ САСТАВУ-БМ 33

РЕШЕЊЕ О ПРЕСТАНКУ ФУНКЦИЈЕ ЧЛАНА БИРАЧКОГ ОДБОРА У ПРОШИРЕНОМ САСТАВУ -БМ33

РЕШЕЊЕ О ИМЕНОВАЊУ ЧЛАНОВА БИРАЧКОГ ОДБОРА У ПРОШИРЕНОМ САСТАВУ-БМ 34

РЕШЕЊЕ О ИМЕНОВАЊУ ЧЛАНОВА БИРАЧКОГ ОДБОРА У ПРОШИРЕНОМ САСТАВУ-БМ 35

РЕШЕЊЕ О ПРЕСТАНКУ ФУНКЦИЈЕ ЧЛАНА БИРАЧКОГ ОДБОРА У ПРОШИРЕНОМ САСТАВУ -БМ35

РЕШЕЊЕ О ИМЕНОВАЊУ ЧЛАНОВА БИРАЧКОГ ОДБОРА У ПРОШИРЕНОМ САСТАВУ-БМ 36

ИЗМЕНА РЕШЕЊА О ИМЕНОВАЊУ ЧЛАНОВА БИРАЧКОГ ОДБОРА У ПРОШИРЕНОМ САСТАВУ -БМ36

РЕШЕЊЕ О ИМЕНОВАЊУ ЧЛАНОВА БИРАЧКОГ ОДБОРА У ПРОШИРЕНОМ САСТАВУ-БМ 37

ИЗМЕНА РЕШЕЊА О ИМЕНОВАЊУ ЧЛАНОВА БИРАЧКОГ ОДБОРА У ПРОШИРЕНОМ САСТАВУ -БМ37

РЕШЕЊЕ О ИМЕНОВАЊУ ЧЛАНОВА БИРАЧКОГ ОДБОРА У ПРОШИРЕНОМ САСТАВУ-БМ 38

ИЗМЕНА РЕШЕЊА О ИМЕНОВАЊУ ЧЛАНОВА БИРАЧКОГ ОДБОРА У ПРОШИРЕНОМ САСТАВУ -БМ38

РЕШЕЊЕ О ИМЕНОВАЊУ ЧЛАНОВА БИРАЧКОГ ОДБОРА У ПРОШИРЕНОМ САСТАВУ-БМ 39

ИЗМЕНА РЕШЕЊА О ИМЕНОВАЊУ ЧЛАНОВА БИРАЧКОГ ОДБОРА У ПРОШИРЕНОМ САСТАВУ -БМ39

РЕШЕЊЕ О ИМЕНОВАЊУ ЧЛАНОВА БИРАЧКОГ ОДБОРА У ПРОШИРЕНОМ САСТАВУ-БМ 40

ИЗМЕНА РЕШЕЊА О ИМЕНОВАЊУ ЧЛАНОВА БИРАЧКОГ ОДБОРА У ПРОШИРЕНОМ САСТАВУ -БМ40

РЕШЕЊЕ О ИМЕНОВАЊУ ЧЛАНОВА БИРАЧКОГ ОДБОРА У ПРОШИРЕНОМ САСТАВУ-БМ 41

РЕШЕЊЕ О ИМЕНОВАЊУ ЧЛАНОВА БИРАЧКОГ ОДБОРА У ПРОШИРЕНОМ САСТАВУ-БМ 42

РЕШЕЊЕ О ИМЕНОВАЊУ ЧЛАНОВА БИРАЧКОГ ОДБОРА У ПРОШИРЕНОМ САСТАВУ-БМ 43

ИЗМЕНА РЕШЕЊА О ИМЕНОВАЊУ ЧЛАНОВА БИРАЧКОГ ОДБОРА У ПРОШИРЕНОМ САСТАВУ -БМ43