ЧЕТРДЕСЕТ ПРВА СЕДНИЦА СКУПШТИНЕ ОПШТИНЕ БАЧКА ПАЛАНКА

ЈАВНИ ОГЛАС

Четрдесет прва седница Скупштине општине одржаће се у петак, 8. децембра 2023. године у великој сали зграде Скупштине oпштине Бачка Паланка, улица Краља Петра I број 16, са почетком у 10,00 часова.

За седницу је предложен следећи дневни ред:

1.Разматрање Извештаја о извршењу буџета Општине Бачка Паланка за период јануар-септембар 2023. године;

(Известилац: Маја Пилиповић, руководилац Одељења за финансије и буџет)

2.Доношење Одлуке о буџету Општине Бачка Паланка за 2024. годину;

(Известилац: Маја Пилиповић, руководилац Одељења за финансије и буџет)

3.Доношење Кадровског плана Општинске управе општине Бачка Паланка за 2024. годину;

(Известилац: Рајка Појужина, начелник Општинске управе општине Бачка Паланка)

4.Доношење Прогама рада Скупштине општине Бачка Паланка за 2024. годину;

(Известилац : Владислава Томашек, секретар СО Бачка Паланка)

  1. Доношење Локалног акционог плана за младе Општине Бачка Паланка за период 2024.-2027. године

(Известилац: Маја Пилиповић, руководилац Одељења за финансије и буџет)

6.Доношење Одлуке о приступању изради Локалног акционог плана за управљање миграцијама на територији општине Бачка Паланка за период 2024.-2028. године.

(Известилац: Вера Жарковић, руководилац Одељења за друштвене делатности)

7.Доношење Решења о давању сагласности на трећи ребаланс финансијског плана Предшколске утанове „Младост“ Бачка Паланка за 2023. годину;

(Известилац: Горан Шатара, директор ПУ „Младост“ Бачка Паланка)

8.Доношење Решења о давању сагласности на измену Финансијског плана Установе: Културни центар Бачка Паланка за 2023. годину;

(Известилац: Оља Нађ, директор Установе: Културни центар Бачка Паланка);

9.Доношење Решења о давању сагласности на измене Програма пословања и Финансијског плана Установе за спорт и рекреацију „Тиквара“ Бачка Паланка за 2023. годину;

(Известилац: Милан Козомора, директор УСР „Тиквара“ Бачка Паланка)

10.Доношење Решења о давању сагласности на Ребаланс финснсијског плана Народне библиотеке „Вељко Петрвић“ у Бачкој Паланци за 2023. годину;

(Известилац: Миладин Зорић, директор НБ „Вељко Петровић“ у Бачкој Паланци)

11.Доношење Решења о разрешењу члана Управног одбора Предшколске установе “Младост“ Бачка Паланка;

(Известилац: Милан Чавић, председник Скупштине општине)

12.Доношење Решења о разрешењу и именовању члана Управног одбора Предшколске установе “Младост“ Бачка Паланка;

(Известилац: Милан Чавић, председник Скупштине општине)

13.Доношење Решења о разрешењу и именовању члана Школског одбора школе за основно музичко образовање “Стеван Христић“ Бачка Паланка;

(Известилац: Милан Чавић, председник Скупштине општине)

14.Доношење решења о разрешењу и именовању члана Управног одбора Установе Центар за социјални рад Бачка Паланака, Бачка Паланка;

(Известилац: Милан Чавић, председник Скупштине општине)

15.Доношење решења о разрешењу и именовању члана Надзорног одбора Туристичке организације општине Бачка Паланка;

(Известилац: Милан Чавић, председник Скупштине општине)

16.Одборничка питања.

ДОПУНA ДНЕВНОГ РЕДА ЗА

  1. СЕДНИЦУ СКУПШТИНЕ ОПШТИНЕ БАЧКА ПАЛАНКА
  1. Усвајање записника са 38. седнице СО Бачка Паланка;
  2. Усвајање записника са 39. седнице СО Бачка Паланка;
  3. Усвајање записника са 40. седнице СО Бачка Паланка;
  4. Доношење Одлуке о прибављању непокретности у јавну својину Општине Бачка Паланка, без накнаде, преносом права својине на непокретности (Топлана)

(Известилац: Младен Лучић, руководилац Одељења за привреду);

  1. Доношење Решења о давању сагласности на Програм пословања Јавног комуналног предузећа „Комуналпројект“  Бачка Паланка за 2024. годину;

(Известилац: Ђуро Шкрбић,, директор ЈКП „Комуналпројект“);

  1. Доношење годишњег плана рада Општинског штаба за ванредне ситуације Општине Бачка Паланка за 2024. годину;

(Известилац: Душан Танкосић, испред Одељења за скупштинске и извршне послове)

  1. Доношење Решења о образовању Комисије за планове Скупштине општине Бачка Паланка;

(Известилац: Милан Чавић, председник Скупштине општине);

Позивамо да извештавате!