ОДРЖАНА 167. СЕДНИЦA ОПШТИНСКОГ ВЕЋА ОПШТИНЕ БАЧКА ПАЛАНКА

На 167. седници Општинског већа, одржаној дана 30.новембра 2023. године, којом је председавао заменик председника општине Бачка Паланка, Мита Лачански, чланови већа  разматрали су 11 тачaка дневног реда.

Општинско веће je утврдило Предлог одлуке о усвајању Локалног акционог плана за младе Општине Бачка Паланка за период 2024.-2027. година, који је упућен Скупштини општине Бачка Паланка на даље разматрање и усвајање.

Размотрена је Информација о степену усклађености планираних и реализованих активности из Програма пословања јавних предузећа, друштава капитала и других облика организовања на која се примењује Закон о јавним предузећима а чији је оснивач Скупштина општине Бачка Паланка, за период од 01.01.2023. године до 30.09.2023. године

Донет је закључак о покретању поступка расписивања јавног огласа ради давања у закуп јавних површина за постављење мањих монтажних објеката-киоска на територији насељеног места Бачка Паланка.

Чланови већа су донели Решење о давању сагласности на Правилник о раду дистрибутивног система даљинског грејања.

Утврђен је Предлог Програма рада Скупштине општине Бачка Паланка за 2024. годину, Предлог одлуке о приступању изради Локалног акционог плана за управљање миграцијама на територији општине Бачка Паланка за период 2024.-2028. године и Предлог одлуке о додели једнократне новчане помоћи ученицима средњих школа на територији Општине Бачка Паланка, који су упућени Скупштини општине Бачка Паланка на даље разматрање и усвајање.