Набавкa радовa –Изградња дела мреже електронских комуникација у ул. Краља Петра Првог, Трг братства јединства и у Блоку Партизан у Бачкој Паланци, набавка број 60/2023