167. СЕДНИЦА ОПШТИНСКОГ ВЕЋА ОПШТИНЕ БАЧКА ПАЛАНКА

Седница Општинског већа ће се одржати у четвртак, 30. новембра 2023. године у Малој сали зграде Скупштине општине Бачка Паланка, улица Краља Петра I  бр. 16, са почетком у  09,00  часова.

За седницу је предложен следећи дневни ред:

 1. Усвајање Записника са 163. седнице Општинског већа, одржане дана 08. новембра 2023. године;
 2. Усвајање Записника са 164. седнице Општинског већа, одржане дана 13. новембра 2023. године;
 1. Усвајање Записника са 165. седнице Општинског већа, одржане дана 15.новембра 2023. године;
 1. Утврђивање Предлога одлуке о усвајању Локалног акционог плана за младе Општине Бачка Паланка за период 2024.-2027. година;

(Известилац: Маја Пилиповић, руководилац Одељења за финансије);

 1. Разматрање Информације о степену усклађености планираних и реализованих активности из Програма пословања јавних предузећа, друштава капитала и других облика организовања на која се примењује Закон о јавним предузећима а чији је оснивач Скупштина општине Бачка Паланка, за период од 01.01.2023. године до 30.09.2023. године

(Известилац: Младен Лучић, руководилац Одељења за привреду);

 1. Доношење Закључка о покретању поступка расписивања јавног огласа ради давања у закуп јавних површина за постављење мањих монтажних објеката-киоска на територији насељеног места Бачка Паланка

(Известилац: Младен Лучић, руководилац Одељења за привреду);

 1. Доношење Решења о давању сагласности на Правилник о раду дистрибутивног система даљинског грејања

(Известилац: Младен Лучић, руководилац Одељења за привреду);

 1. Утврђивање Предлога Програма рада Скупштине општине Бачка Паланка за 2024. годину

(Известилац: Владислава Томашек, секретар Скупштине општине);

 1. Утврђивање Предлога одлуке о приступању изради Локалног акционог плана за управљање миграцијама на територији општине Бачка Паланка за период 2024.-2028. године

(Известилац: Вера Жарковић, руководилац Одељења за друштвене делатности);

 1. Утврђивање Предлога одлуке о додели једнократне новчане помоћи ученицима средњих школа на територији Општине Бачка Паланка

(Известилац: Вера Жарковић, руководилац Одељења за друштвене делатности);

 1. Питања и предлози.

Позивамо да извештавате!