Набавка добара – канцеларијски намештај (материјал, израда, транспорт и монтажа),за потребе Општинске управе Oпштине Бачка Паланка, набавка број 58/2023