ОДРЖАНА 163. СЕДНИЦA ОПШТИНСКОГ ВЕЋА ОПШТИНЕ БАЧКА ПАЛАНКА

На 163. седници Општинског већа, одржаној дана 08.новембра 2023. године, којом је председавао заменик председника општине Бачка Паланка, Мита Лачански, чланови већа  разматрали су 10 тачaка дневног реда.

Општинско веће je сачинило Извештај о спроведеној јавној расправи о Нацрту одлуке о буџету Општине Бачка Паланка за 2024. годину.

 

Донето је Решење о измени и допуни Решења о именовању комисије за грађевинско земљиште и Решење о давању сагласности на Одлуку Савета месне заједнице „Пивнице“ о пријему у радни однос и финансирању једног запосленог из средстава буџета Општине Бачка Паланка.

 

Утврђен је Предлог решења о давању сагласности на Трећи ребаланс Финансијског плана Предшколске установе „Младост“ Бачка Паланка за 2023. годину, Предлог решења о давању сагласности на измену Финансијског плана Установе: Културни центар Бачка Паланка за 2023. годину, Предлог решења о давању сагласности на измене Програма пословања и Финансијског плана Установе за спорт и рекреацију „Тиквара“ Бачка Паланка за 2023. годину и Предлог решења о давању сагласности на Ребаланс финансијског плана Народне библиотеке „Вељко Петровић“ Бачка Паланка за 2023. годину, који су упућени Скупштини општине Бачка Паланка на даље разматрање и усвајање.