163. СЕДНИЦА ОПШТИНСКОГ ВЕЋА ОПШТИНЕ БАЧКА ПАЛАНКА

Седница Општинског већа ће се одржати у среду, 08. новембра 2023. године у Малој сали зграде Скупштине општине Бачка Паланка, улица Краља Петра I  бр. 16, са почетком у  09,00  часова.

За седницу је предложен следећи дневни ред:

  1. Усвајање Записника са 161.седнице Општинског већа, одржане дана 18. октобра 2023. године;
  2. Усвајање Записника са 162. седнице Општинског већа, одржане дана 26. октобра 2023. године;
  1. Сачињавање Извештаја о спроведеној јавној расправи о Нацрту одлуке о буџету Општине Бачка Паланка за 2024. годину

(Известилац: Маја Пилиповић, руководилац Офељења за финансије и буџет);

  1. Доношење Решења о измени и допуни Решења о именовању комисије за грађевинско земљиште

( Известилац: Младен Лучић, руководилац Одељења за привреду);

  1. Доношење Решења о давању сагласности на Одлуку Савета месне заједнице „Пивнице“ о пријему у радни однос и финансирању једног запосленог из средстава буџета Општине Бачка Паланка

(Известилац: Ана Часар, председник Савета МЗ);

  1. Утврђивање Предлога решења о давању сагласности на Трећи ребаланс Финансијског плана Предшколске установе „Младост“ Бачка Паланка за 2023. годину

(Известилац: Горан Шатара, директор ПУ „Младост“);

  1. Утврђивање Предлога решења о давању сагласности на измену Финансијског плана Установе: Културни центар Бачка Паланка за 2023. годину

(Известилац: Оља Нађ, директор Установе: Културни центар Бачка Паланка);

  1. Утврђивање Предлога решења о давању сагласности на измене Програма пословања и Финансијског плана Установе за спорт и рекреацију „Тиквара“ Бачка Паланка за 2023. годину

(Известилац: Милан Козомора,  директор УСР „Тиквара“);

  1. Утврђивање Предлога решења о давању сагласности на Ребаланс финансијског плана Народне библиотеке „Вељко Петровић“ Бачка Паланка за 2023. годину

(Известилац: Миладин Зорић, директор Народне библиотеке „Вељко Петровић“);

  1. Питања и предлози.

Позивамо да извештавате!