ОДРЖАНА ТРИДЕСЕТ ДЕВЕТА СЕДНИЦА СКУПШТИНЕ ОПШТИНЕ БАЧКА ПАЛАНКА

dav

На 39. седници Скупштине општине Бачка Паланка, одржаној 16.октобра 2023. године, којом је председавао председник Скупштине општине, Милан Чавић, одборници су разматрали и одлучивали о 16 тачака дневног реда.

Одборници су дали сагласност на доношење Одлуке о потврђивању мандата.

Дата је сагласност на доношење Одлуке о трећем ребалансу буџета Општине Бачка Паланка за 2023. годину, Одлуке о додели Окобарске награде општине Бачка Паланка за 2023. годину, Одлуке о образовању јединица цивилне заштите опште намене и Специјализоване јединице цивилне заштите за узбуњивање на територији Општине Бачка Паланка, Одлуке о успостављању система енергетског менаџмента општине Бачка Паланка, Одлуке о изменама Одлуке о пружању финансијске помоћи породици за свако рођено дете.

dav

Размотрена је Информација о стању безбедности ученика у школама и Предшколској установи „Младост“ у општини Бачка Паланка за школску 2022/2023. годину и Извештај о раду Предшколске установе „Младост“ Бачка Паланка за радну 2022/2023. годину.

Донето је Решење о давању сагласности на Годишњи план рада Предшколске утанове „Младост“ Бачка Паланка за радну 2023/2024. годину, Решење о давању сагласности на Анекс предшколског програма Предшколске установе „Младост“ Бачка Паланка за радну 2023/2024. годину, решење о образовању локалног Савета родитеља Општине Бачка Паланка, Решење о престанку дужности директора Установе:„Културни центар Бачка Паланка“ Бачка Паланка, Решење о именовању директора Установе:„Културни центар Бачка Паланка“ Бачка Паланка, решење о разрешењу и именовању чланова Школског одбора Средње стручне школе „Др Радивој Увалић“ Бачка Паланка и решење о разрешењу и именовању члана Школског одбора Основне школе „Десанка Максимовић“ Бачка Паланка.

dav

Октобарска награда Општине Бачка Паланка за 2023. годину додељује се:

  1. Oпштинском ватрогасном савезу из Бачке Паланке
  2. Водопривредном друштву „Дунав“ АД из Бачке Паланке
  3. Чегар електро ДОО из Бачке Паланке

 

За добро организован и успешно изведен рад приликом ванредне ситуације, брзом и ефикасном уклањању штетних последица. Награда се додељује у виду плакете.

 

  1. Јелени Којић из Бачке Паланке – за постигнуте резултате у области друштвених      делатности.
  2. Јасни Капелан из Бачке Паланке – за постигнуте резултате у области образовања.
  3. Татјани Хаџиалић из Бачке Паланке – за постигнуте резултате у области музичког образовања.

 

Награда се додељује у виду златне значке.