Набавка услуге репрезентације у угоститељском објекту на територији града Бачка Паланка поводом обележавања Дана општине 20. октобра, набавка број 50/2023