Набавка услуге реализације обуке на тему „Усклађивања рада и родитељства “ у виду три дводневна тренинга у Бачкој Паланци, набавка број 51/2023