ОДРЖАНА 160. СЕДНИЦA ОПШТИНСКОГ ВЕЋА ОПШТИНЕ БАЧКА ПАЛАНКА

На 160. седници Општинског већа, одржаној дана 11.октобра 2023. године, којом је председавао заменик председника Општине Бачка Паланка, Мита Лачански чланови већа разматрали су 9 тачaка дневног реда.

Општинско веће je донело Закључак о спровођењу поступка и утврђивању Програма јавне расправе о Нацрту локалног акционог плана за младе Општине Бачка Паланка 2024-2027. година.

Утврђен је Предлог одлуке о успостављању система енергетског менаџмента Општине Бачка Паланка, Предлог одлуке о образовању јединица цивилне заштите опште намене и специјализоване јединице цивилне заштите за узбуњивање на територији Општине Бачка Паланка, Предлог одлуке о трећем ребалансу буџета Општине Бачка Паланка за 2023. годину, који су упућени Скупштини општине Бачка Паланка на даље разматрање и усвајање.

Донето је Решење о давању сагласности на Одлуку савета Месне заједнице „Обровац“ о пријему у радни однос и финансирању једног запосленог из средстава буџета Општине Бачка Паланка.

Сачињен је Извештај о спроведеној јавној расправи о Нацрту одлуке о трећем ребалансу буџета Општине Бачка Паланка за 2023. годину.