160. СЕДНИЦA ОПШТИНСКОГ ВЕЋА ОПШТИНЕ БАЧКА ПАЛАНКА

ЈАВНИ ОГЛАС

Седница Општинског већа ће се одржати у среду, 11.октобра 2023. године у малој сали зграде Скупштине општине Бачка Паланка, улица Краља Петра I бр. 16, са почетком у 09,00 часова.

За седницу је предложен следећи дневни ред:

1. Усвајање Записника са 158. седнице Општинског већа, одржане дана 04. октобра 2023. године;

2. Усвајање Записника са 159. седнице Општинског већа, одржане телефонским путем дана 05. октобра 2023. године;

3. Доношење Закључка о спровођењу поступка и утврђивању Програма јавне расправе о Нацрту локалног акционог плана за младе Општине Бачка Паланка 2024-2027. година

(Известилац: Маја Пилиповић, руководилац Одељења за финансије и буџет);

4. Утврђивање Предлога одлуке о успостављању система енергетског менаџмента Општине Бачка Паланка

(Известилац:; Анна Фекете, енергетски менаџер Општине Бачка Паланка);

5. Утврђивање Предлога одлуке о образовању јединица цивилне заштите опште намене и специјализоване јединице цивилне заштите за узбуњивање на територији Општине Бачка Паланка

(Известилац: Душан Танкосић, службеник за нормативну делатност);

6. Доношење Решења о давању сагласности на Одлуку савета Месне заједнице „Обровац“ о пријему у радни однос и финансирању једног запосленог из средстава буџета Општине Бачка Паланка

(Известилац: Милован Недељков, председник Савета МЗ);

7. Питања и предлози.

Позивамо да извештавате!