Оглас за давање у закуп и на коришћење пољопривредног земљишта у својини републике Србије уј општини Бачка Паланка

ЈАВНИ ОГЛАС

Оглас за давање у закуп и на коришћење пољопривредног земљишта у својини републике Србије уј општини Бачка Паланка