ОДРЖАНА 158. СЕДНИЦA ОПШТИНСКОГ ВЕЋА ОПШТИНЕ БАЧКА ПАЛАНКА

На 158. седници Општинског већа, одржаној дана 4.октобра 2023. године, којом је председавао председник Општинског већа, Бранислав Шушница чланови већа разматрали су 10 тачaка дневног реда.

Општинско веће je донело Закључак о спровођењу поступка и утврђивању Програма јавне расправе о Нацрту одлуке о буџету Општине Бачка Паланка за 2024. годину.

Чланови већа су размотрили Извештај о раду Предшколске установе „Младост“ Бачка Паланка за радну 2022/2023. годину.

Утврђен је Предлог решења о давању сагласности на Годишњи план рада Предшколске установе „Младост“ Бачка Паланка за радну 2023/2024. годину, Предлог решења о давању сагласности на Анекс предшколског програма Предшколске установе „Младост“ Бачка Паланка за радну 2023/2024. годину, Предлог одлуке о изменама Одлуке о пружању финансијске помоћи породици за свако рођено дете, који су упућени Скупштини општине Бачка Паланка на даље разматрање и усвајање.

Размотрена је Информација о стању безбедности ученика у школама и Предшколској установи „Младост“ у Општини Бачка Паланка за школску 2022/2023. годину, Информација о степену усклађености планираних и реализованих активности из Програма пословања јавних предузећа, друштава капитала и других облика организовања на која се примењује Закон о јавним

предузећима а чији је оснивач Скупштина општине Бачка Паланка, за период од 01.01.2023. године до 30.06.2023. године.