О Б А В Е Ш Т Е Њ Е О ПОДНОШЕЊУ ЗАХТЕВА ЗА РЕГРЕСИРАЊЕ ТРОШКОВА ПРЕВОЗА УЧЕНИКА СРЕДЊИХ ШКОЛА И СТУДЕНАТА КОЈИ СЕ ШКОЛУЈУ НА ТЕРИТОРИЈИ ГРАДА СОМБОРА У ШКОЛСКОЈ 2023/2024. ГОДИНИ

Обавештавамо родитеље, законске заступнике, ученике средњих школа и студенте који имају пребивалиште на територији општине Бачка Паланка да у складу са чланом 5а. Одлуке о регресирању трошкова смештаја и превоза ученика средњих школа и студената („Службени лист Општине Бачка Паланка“, број 12/2022, 32/2022 и 15/2023) могу да поднесу захтев за регресирање трошкова превоза ученика средњих школа и студената који се школују на територији града Сомбора у школској 2023/2024. години Општинској управи Општине Бачка Паланка – Одељење за друштвене делатности, ул. Краља Петра I бр.16, канцеларија бр:5, Бачка Паланка.

Уз захтев корисник је дужан да достави потребне доказе о испуњености услова и то:

1. за ученике потврда о пребивалишту или фотокопија личне карте или пасоша, а за студенте фотокопија личне карте (уколико лична карта садржи податак о адреси становања) или очитани лист биометријске личне карте,

2. потврду о уписаном разреду, односно потврду о уписаној години студија.

Право на регресирање трошкова превоза имају редовни ученици средњих школа и студенти основних студија уколико:

– имају пребивалиште на територији општине Бачка Паланка,

– похађају наставу/предавања у средњим школама/факултетима чији је оснивач Република, Аутономна покрајина или јединица локалне самоуправе, а који се налазе на територији града Сомбора,

– школују се на терет буџета,

– први пут уписују школску годину, односно годину студија.

Превоз ученика средњих школа и студената обављаће се недељом на релацији Бачка Паланка-Сомбор, а петком на релацији Сомбор – Бачка Паланка.

Све информације везане за поступак подношења захтева могу се добити позивом на број телефона 021/21-01-122.