158. СЕДНИЦA ОПШТИНСКОГ ВЕЋА ОПШТИНЕ БАЧКА ПАЛАНКА

            Седница Општинског већа ће се одржати у среду, 4.октобра 2023. године у малој сали зграде Скупштине општине Бачка Паланка, улица Краља Петра I  бр. 16, са почетком у  09,00  часова.   

 

            За седницу је предложен следећи дневни ред: 

 

  1. Усвајање Записника са 157. седнице Општинског већа, одржане дана 18. септембра 2023. године; 

 

  1. Доношење Закључка о спровођењу поступка и утврђивању Програма јавне расправе о Нацрту одлуке о буџету Општине Бачка Паланка за 2024. годину 

 

(Известилац: Маја Пилиповић, руководилац Одељења за финансије и буџет); 

 

  1. Разматрање Извештаја о раду Предшколске установе „Младост“ Бачка Паланка за радну 2022/2023. годину 

 

(Известилац: Горан Шатара, директор ПУ „Младост“ Бачка Паланка); 

 

 

 

 

 

 

  1. Утврђивање Предлога решења о давању сагласности на Годишњи план рада Предшколске установе „Младост“ Бачка Паланка за радну 2023/2024. годину 

 

           (Известилац: Горан Шатара, директор ПУ „Младост“ Бачка Паланка); 

 

  1. Утврђивање Предлога решења о давању сагласности на Анекс предшколског програма Предшколске установе „Младост“ Бачка Паланка за радну 2023/2024.. годину 

 

           (Известилац: Горан Шатара, директор ПУ „Младост“ Бачка Паланка); 

 

  1. Разматрање Информације о стању безбедности ученика у школама и Предшколској установи „Младост“ у Општини Бачка Паланка за школску 2022/2023. годину 

 

(Известилац: Вера Жарковић, руководилац Одељења за друштвене делатности); 

 

  1. Утврђивање Предлога одлуке о изменама Одлуке о пружању финансијске помоћи породици за свако рођено дете 

 

(Известилац: Вера Жарковић, руководилац Одељења за друштвене делатности); 

 

  1. Разматрање Информације о степену усклађености планираних и реализованих активности из Програма пословања јавних предузећа, друштава капитала и других облика организовања на која се примењује Закон о јавним предузећима а чији је оснивач Скупштина општине Бачка Паланка, за период од 01.01.2023. године до 30.06.2023. године 

 

 (Известилац: Младен Лучић, руководилац Одељења за привреду); 

 

  1. Питања и предлози. 

 

          Позивамо да извештавате!