ТРИДЕСЕТ ОСМА СЕДНИЦА СКУПШТИНЕ ОПШТИНЕ БАЧКА ПАЛАНКА

ЈАВНИ ОГЛАС

Тридесет осма седница Скупштине општине одржаће се у петак, 22. септембра 2023. године у великој сали зграде Скупштине oпштине Бачка Паланка, улица Краља Петра I број 16, са почетком у 10,00 часова.

За седницу је предложен следећи дневни ред:

  1. Усвајање записника са 37. седнице СО Бачка Паланка;

 

2.Доношење Одлуке о изменама и допунама Статута општине Бачка             Паланка;

(Известилац: Душан Танкосић, испред Одељења за скупштинске и извршне послове);

 

3.Доношење Одлуке о изменама и допунама Пословника Скупштине општине Бачка Паланка;

(Известилац:Душан Танкосић, испред Одељења за скупштинске и извршне послове);

 

4.Доношење Одлуке о изменама и допунама Одлуке о регресирању трошкова смештаја и превоза ученика средњих школа и студената;

(Известилац: Војислав Зубац, испред Одељења за друштвене делатности)

5.Доношење Одлуке о покретању поступка реализације пројекта Јавно-приватног партнерства са елемнтима концесије за поверавање обављања делатности јавног приградског преоза путника на територији општине Бачка Паланка ;

(Известилац: Младен лучић, руководилац Одељења за привреду);

 

6.Доношење Одлуке о усвајању нацрта текста уговора о оснивању Јаног комуналног предузећа „Регионални центар зауправљање отпадом“ Нови Сад;

(Известилац: Младен Лучић, руководилац Одељења за ривреду);

 

7.Разматрање Извештаја о извршењу буџета Општине Бачка Паланка за период јануар-јун 2023. године;

(Известилац: Маја Пилиповић, руководилац Одељења за финансије);

 

8.Доношење Решења о давању сагласности на Другу измену Програма пословања Јавног комуналног предузећа „Комуналпројект“ Бачка Паланка за 2023. годину

(Известилац: Ђуро Шкрбић, директор ЈКП „Комуналпројект“ Бачка Паланка);

 

9.Доношење решења о разрешењу и именовању члана Школског одбора Основне школе „Милета Протић“ Товаришево;

(Известилац: Милан Чавић, председник СО Бачка Паланка);

 

10.Доношење решења о разрешењу и именовању члана Школског одбора Техничке  школе „9. мај“ Бачка Паланка;

(Известилац: Милан Чавић, председник СО Бачка Паланка);

 

11.Доношење решења о разрешењу и именовању члана Управног одбора установе Центар за социјални рад Бачка Паланка;

(известилац: Милан Чавић, председник СО Бачка Паланка).

 

12.Одборничка питања.

 

Позивамо да извештавате!