Набавка услуге пољочуварске службе за подручје катастарских општина Општине Бачка Паланка за период од годину дана, набавка број 42/2023