Поновљени јавни увид у нацрт плана генералне регулације насеља Обровац и извештај о стратешкој процени утицаја плана генералне регулације насеља Обровац на животну средину

ЈАВНИ ОГЛАС

Поновљени јавни увид у нацрт плана генералне регулације насеља Обровац и извештај о стратешкој процени утицаја плана генералне регулације насеља Обровац на животну средину