Јавни позив за презентацију урбанистичког пројекта за реконструкцију и доградњу објекта на кат.парцели број 7178/2 катастарске општине Бачка Паланка-град

ЈАВНИ ОГЛАС

Јавни позив за презентацију урбанистичког пројекта за реконструкцију и доградњу објекта на кат.парцели број 7178/2 катастарске општине Бачка Паланка-град