Јавни позив за презентацију урбанистичког пројекта урбанистичко-архитектонске разраде кат.парц.бр. 850 КО Деспотово, општина Бачка Паланка, за потребе изградње хладњаче за поврће са пратећим садржајима

ЈАВНИ ОГЛАС

Јавни позив за презентацију урбанистичког пројекта урбанистичко-архитектонске разраде кат.парц.бр. 850 КО Деспотово, општина Бачка Паланка, за потребе изградње хладњаче за поврће са пратећим садржајима