Набавка добара: кетеринг – храна, из објекта са територије града Бачка Паланка за потребе одржавања седница Скупштине општине Бачка Паланка, набавка број 39/2023