ОДРЖАНА 156. СЕДНИЦA ОПШТИНСКОГ ВЕЋА ОПШТИНЕ БАЧКА ПАЛАНКА

На 156. седници Општинског већа, одржаној дана 02.августа 2023. године, којом је председавао председник Општинског већа, Бранислав Шушница чланови већа  разматрали су 6 тачaка дневног реда.

Општинско веће je донело Решење о давању сагласности на измену Програма комуналних радова Јавног комуналног предузећа “Комуналпројект“ Бачка Паланка за 2023. годину. Другим Ребалансом буџета Општине опредељена су додатна средства на основу којих је уређена измена програма комуналних радова тј. коригован је број извршења одређених послова и на тај начин се делимично приближило годишњем плану комуналних радова.

Опредељени износ новчаних средстава од стране Оснивача расподељено је на послове оджавања јавне хигијене у граду и насељеним местима Општине у износу од 6.465.572,77 дин, послове уређења и одржавања зеленила у граду и насељеним местимa Општине у износу од 8.432.765,67, износ опредељен Основном Одлуком о буџету Општине Бачка Паланка за трошкове на централном гробљу уБачкој Паланци,  атмосферску канализацију и износ за утрошак воде – јавну потошњу је остао непромењен. Укупан износ опредељен Основном одлуком за комунални програм за 2023. годину се увећава за 14.898.338,43 динара.

Измена рада прихватилишта за псе – азила: Другим Ребалансом буџета СО Бачка Паланка дошло је до повећања новчаних средстава намењених за Послове рада прихватилишта за псе – азила у износу од: 1.900.357,20 дин. Овај износ је опредељен за куповину хране за псе до краја 2023. године.

Чланови већа су донели Решење о давању сагласности на Одлуку Савета месне заједнице „Деспотово“ о пријему у радни однос и финансирању једног запосленог из средстава буџета Општине Бачка Паланка.

Чланови већа су размотрили Извештај о извршењу буџета Општине Бачка Паланка за период јануар-јун 2023. године, који је упућен Скупштини општине Бачка Паланка на даље разматрање и доношење.

Општинско веће није дало сагласност на Одлуку о корекцији цена основних комуналних услуга и корекцији цене одржавања мерног места у граду и насељеним местима Општине Бачка Паланка Јавног комуналног предузећа „Комуналпројект“ Бачка Паланка