156. СЕДНИЦA ОПШТИНСКОГ ВЕЋА ОПШТИНЕ БАЧКА ПАЛАНКА

Седница Општинског већа ће се одржати у среду, 02.августа 2023. године у малој сали зграде Скупштине општине Бачка Паланка, улица Краља Петра I  бр. 16, са почетком у  09,00  часова.

За седницу је предложен следећи дневни ред:

  1. Усвајање Записника са 155. седнице Општинског већа, одржане дана 12. јула 2023. године;
  1. Доношење Решења о давању сагласности на измену Програма комуналних радова Јавног комуналног предузећа “Комуналпројект“ Бачка Паланка за 2023. годину

(Известилац: Ђуро Шкрбић, директор ЈКП „Комуналпројект“ Бачка Паланка);

  1. Разматрање Одлуке о корекцији цена основних комуналних услуга и корекцији цене одржавања мерног места у граду и насељеним местима Општине Бачка Паланка Јавног комуналног предузећа „Комуналпројект“ Бачка Паланка

(Известилац: Ђуро Шкрбић, директор ЈКП „Комуналпројект“ Бачка Паланка);

  1. Разматрање Извештаја о извршењу буџета Општине Бачка Паланка за период јануар-јун 2023. године

(Известилац: Маја Пилиповић, руководилац Одељења за финансије и буџет);

  1. Доношење Решења о давању сагласности на Одлуку Савета месне заједнице „Деспотово“ о пријему у радни однос и финансирању једног запосленог из средстава буџета Општине Бачка Паланка

(Известилац:  Сања Игић, секретар МЗ);

  1. Питања и предлози.

Позивамо да извештавате!