ОДРЖАНА ТРИДЕСЕТ СЕДМА СЕДНИЦА СКУПШТИНЕ ОПШТИНЕ БАЧКА ПАЛАНК

dav

На 37. седници Скупштине општине Бачка Паланка, одржаној 14.јула 2023. године, којом је председавао председник Скупштине општине, Милан Чавић, одборници су разматрали и одлучивали о 12 тачaка дневног реда.

dav

Одборници су дали сагласност на доношење Одлуке о преносу права јавне својине Општине Бачка Паланка у јавну својину Републике Србије без накнаде.

Дата је сагласност на доношење Решења о давању сагласности на измену Програма пословања ЈКП „Комуналпројект“ Бачка Паланка за 2023. годину, Решења о давању сагласности на Други ребаланс финансијског плана ПУ „Младост“ Бачка Паланка за 2023. годину, Решења о давању сагласности на измену финансијског плана установе Културни центар Бачка Паланка за 2023. годину, Решења о давању сагласности на ребаланс финансисјког плана Народне библиотеке „Вељко Петровић“ Бачка Паланка за 2023. годину, Решења о давању сагласности на други ребаланс буџета Туристичке организације општине Бачка Паланка за 2023. годину, Решења о измени Решења о образовању Општинског штаба за ванредне ситуације Општине Бачка Паланка и именовању чланова Општинског штаба за ванредне ситуације Општине Бачка Паланка, решења о разрешењу и именовању члана Школског одбора Основне школе „Жарко Зрењанин“ Обровац и Решења о давању сагласности на Измене Програма пословања и фи

Priložene datoteke