ОДРЖАНА 155. СЕДНИЦA ОПШТИНСКОГ ВЕЋА ОПШТИНЕ БАЧКА ПАЛАНКА

На 155. седници Општинског већа, одржаној дана 12.јула 2023. године, којом је председавао председник Општинског већа, Бранислав Шушница чланови већа  разматрали су 5 тачaка дневног реда.

Општинско веће je утврдило Предлог решења о давању сагласности на измене Програма пословања и Финансијског плана Установе за спорт и рекреацију „Тиквара“ Бачка Паланка за 2023. годину, који је упућен Скупштини општине Бачка Паланка на даље разматрање и доношење.

 

Донето је Решење о измени Решења о образовању Комисије за координацију инспекцијског надзора над пословима из изворне надлежности Општине Бачка Паланка и Решење о именовању чланова Социјално-економског савета Општине Бачка Паланка.