155. СЕДНИЦA ОПШТИНСКОГ ВЕЋА ОПШТИНЕ БАЧКА ПАЛАНКА

Седница Општинског већа ће се одржати у среду, 12.јула 2023. године у малој сали зграде Скупштине општине Бачка Паланка, улица Краља Петра I  бр. 16, са почетком у  09,00  часова.

 

За седницу је предложен следећи дневни ред:

 

  1. Усвајање Записника са 154. седнице Општинског већа, одржане дана 05. јула 2023. године;

 

  1. Утврђивање Предлога решења о давању сагласности на измене Програма пословања и Финансијског плана Установе за спорт и рекреацију „Тиквара“ Бачка Паланка за 2023. годину;

 

(Известилац: Милан Козомора, директор  УСР „Тиквара“ Бачка Паланка);

 

  1. Доношење Решења о измени Решења о образовању Комисије за координацију инспекцијског надзора над пословима из изворне надлежности Општине Бачка Паланка

 

(Известилац: Душан Танкосић, председник Комисије);

 

 

  1. Доношење Решења о именовању чланова Социјално-економског савета Општине Бачка Паланка

 

(Известилац: Александра Рудић, секретар Општинског већа);

 

  1. Питања и предлози.

 

 

Позивамо да извештавате!