ОДРЖАНА 154. СЕДНИЦA ОПШТИНСКОГ ВЕЋА ОПШТИНЕ БАЧКА ПАЛАНКА

На 154. седници Општинског већа, одржаној дана 05.јула 2023. године, којом је председавао заменик председника Општине Бачка Паланка, Мита Лачански чланови већа  разматрали су 13 тачaка дневног реда.

Општинско веће je утврдило Предлог решења о давању сагласности на измену Финансијског плана Установе: Културни центар Бачка Паланка за 2023. годину, Предлог решења о давању сагласности на измену Програма пословања Јавног комуналног предузећа „Комуналпројект“ Бачка Паланка за 2023. годину, Предлог решења о давању сагласности на Други ребаланс буџета Туристичке организације општине Бачка Паланка за 2023. годину, Предлог решења о давању сагласности на Други ребаланс Финансијског плана Предшколске установе „Младост“ Бачка Паланка за 2023. годину, Предлог решења о давању сагласности на Ребаланс финансијског плана Народне библиотеке „Вељко Петровић“ Бачка Паланка за 2023. годину, Предлог одлуке о преносу права јавне својине Општине Бачка Паланка у јавну својину Републике Србије без накнаде, Предлог решења о измени Решења о образовању Општинског штаба за ванредне ситуације Општине Бачка Паланка и именовању чланова Општинског штаба за ванредне ситуације Општине Бачка Паланка, који су упућени Скупштини општине Бачка Паланка на даље усвајање и разматрање.

Донето је Решење о отуђењу грађевинског земљишта непосредном погодбом, катастарска парцела бр. 3283/22 К.О. Бачка Паланка-град, јавна својина Општине Бачка Паланка, Решење о отуђењу грађевинског земљишта непосредном погодбом, катастарска парцела бр. 2247 К.О. Бачка Паланка-град, јавна својина Општине Бачка Паланка и Решење о отуђењу неизграђеног грађевинског земљишта  катастарска парцела бр. 6107 К.О. Бачка Паланка-град, јавна својина Општине Бачка Паланка у поступку  јавног надметања (лицитације).