Набавка услуге вршења техничког пријема инвестиционих објеката у Општини Бачка Паланка, набавка број 32/2023