ОДРЖАНА 153. СЕДНИЦA ОПШТИНСКОГ ВЕЋА ОПШТИНЕ БАЧКА ПАЛАНКА

smart

На 153. седници Општинског већа, одржаној дана 22.јуна 2023. године, којом је председавао председник Општинског већа, Бранислав Шушница чланови већа  разматрали су 7 тачaка дневног реда.

smart

Општинско веће je донело Решење о образовању интерресорне комисије за процену потреба детета, ученика и одраслог за додатном образовном, здравственом и социјалном подршком за територију Општине Бачка Паланка, Решење о формирању васпитних група са до 20% већим бројем деце за упис у радној 2023/2024 години у Предшколској установи „Младост“ Бачка Паланка, Решење о образовању Савета за

јавну безбедност Општине Бачка Паланка и Решење о разрешењу и именовању председника Комисије за грађевинско земљиште.

Priložene datoteke