Јавни позив за презентацију урбанистичког пројекта урбанистичко-архитектонске разраде локације за изградњу станице за снабдевање горивом моторних возила, на кат.парц.бр. 23856 КО Бачка Паланка-град (раније кп. 4300/6, 4300/7 и 4300/8 КО Бачка Паланка)

Јавни позив за презентацију урбанистичког пројекта урбанистичко-архитектонске разраде локације за изградњу станице за снабдевање горивом моторних возила, на кат.парц.бр. 23856 КО Бачка Паланка-град (раније кп. 4300/6, 4300/7 и 4300/8 КО Бачка Паланка)