ОДРЖАНА 151. СЕДНИЦA ОПШТИНСКОГ ВЕЋА ОПШТИНЕ БАЧКА ПАЛАНКА

На 151. седници Општинског већа, одржаној дана 07.јуна 2023. године, којом је председавао заменик председника Општине Бачка Паланка, Мита Лачански,  чланови већа  разматрали су 11 тачака дневног реда.

Општинско веће je утврдило Предлог одлуке о одузимању ствари у јавној својини Општине Бачка Паланка од носиоца права коришћења, који је упућен Скупштини општине Бачка Паланка на даље разматрање и усвајање.

 

Чланови већа су донели Решење о давању сагласности на Одлуку савета Месне заједнице „Товаришево“ о пријему у радни однос и финансирању једног запосленог из средстава буџета Општине Бачка Паланка.

 

Општинско веће је донело Решење о измени и допуни Решења о одређивању доктора медицине за стручно утврђивање времена и узрока смрти умрлих изван здравствене установе и издавање потврде о смрти на територији Општине Бачка Паланка и Решење о измени Решења о образовању Савета за здравље Општине Бачка Паланка.

 

Општинско веће је утврдило Предлог Одлуке о завршном рачуну буџета Општине Бачка Паланка за 2022. годину, која је упућена Скупштини општине Бачка Паланка на даље разматрање и усвајање.