151. СЕДНИЦA ОПШТИНСКОГ ВЕЋА ОПШТИНЕ БАЧКА ПАЛАНКА

ЈАВНИ ОГЛАС

Седница Општинског већа ће се одржати у среду, 07.јуна 2023. године у малој сали зграде Скупштине општине Бачка Паланка, улица Краља Петра I  бр. 16, са почетком у  09,00  часова.

 

За седницу је предложен следећи дневни ред:

 

  1. Усвајање Записника са 149. седнице Општинског већа, одржане дана 10. маја 2023. године;

 

  1. Усвајање Записника са 150. седнице Општинског већа, одржане дана 25. маја 2023. године;

 

  1. Утврђивање Предлога одлуке о одузимању ствари у јавној својини Општине Бачка Паланка од носиоца права коришћења

 

(Известилац: Зоран Баћина, руководилац Одељења за привреду);

 

 

  1. Доношење Решења о давању сагласности на Одлуку савета Месне заједнице „Товаришево“ о пријему у радни однос и финансирању једног запосленог из средстава буџета Општине Бачка Паланка

 

(Известилац: Сава Данилов, секретар МЗ);

 

  1. Доношење Решења о измени и допуни Решења о одређивању доктора медицине за стручно утврђивање времена и узрока смрти умрлих изван здравствене установе и издавање потврде о смрти на територији Општине Бачка Паланка

 

(Известилац: Др Александар Божић, представник Дома здравља „Др Младен Стојановић“);

 

  1. Доношење Решења о измени Решења о образовању Савета за здравље Општине Бачка Паланка

 

(Известилац: Александра Рудић, секретар Општинског већа);

 

  1. Питања и предлози.

 

 

Позивамо да извештавате!