ОДРЖАНА 150. СЕДНИЦA ОПШТИНСКОГ ВЕЋА ОПШТИНЕ БАЧКА ПАЛАНКА

На 150. седници Општинског већа, одржаној дана 25.маја 2023. године, којом је председавао заменик председника Општине Бачка Паланка, Мита Лачански, чланови већа разматрали су 4 тачке дневног реда.

Општинско веће je донело Закључак о измени Закључка о задужењима чланова Општинског већа Општине Бачка Паланка.

Чланови већа су донели Закључак о спровођењу поступка и утврђивању Програма јавне расправе о Нацрту одлуке о другом ребалансу буџета Општине Бачка Паланка за 2023. годину. У поступку припреме Одлуке о другом ребалансу буџета Општине Бачка Паланка за 2023.годину, Општинско веће Општине Бачка Паланка спроводи јавну расправу о Нацрту одлуке о другом ребалансу буџета Општине Бачка Паланка за 2023.годину.

Јавна расправа Нацрта одлуке ће се одржати у периоду од 26. маја до 05.

јуна 2023. године.Учесници у јавној расправи су представици органа јединице локалне самоуправе, грађани, представници месних заједница, јавних предузећа и установа, невладиних организација, политичких партија и

др.заинтересоване стране. Програм јавне расправе о Нацрту одлуке са Нацртом одлуке објављује се на интернет страници Општине Бачка Паланка www.backapalanka.rs.Предлози и сугестије се достављају Одељењу за

финансије и буџет на е-mail: finansije@backapalanka.org.rs и поштом на адресу: Одељење за финансије и буџет Општинске управе Општине Бачка Паланка, Краља Петра бр. 16, 21 400 Бачка Паланка. Нацрт одлуке биће представљен на отвореном састанку, који ће се одржати 02. јуна 2023. године, у 9,00 часова у великој сали Општине Бачка Паланка, Краља Петра бр. 16 у Бачкој Паланци. По окончању јавне расправе Општинско веће општине Бачка Паланка ће сачинити извештај о спроведеној јавној расправи, те у року од 15 дана од дана окончања јавне расправе исти објавити на интернет презентацији Општине Бачка Паланка.

Општинско веће је донело Решење о давању сагласности на Другу измену Ценовника ЈП „Стандард“ Бачка Паланка за 2023. годину.