ОДРЖАНА ТРИДЕСЕТ ПЕТА СЕДНИЦА СКУПШТИНЕ ОПШТИНЕ БАЧКА ПАЛАНКА

На 35. седници Скупштине општине Бачка Паланка, одржаној 11.маја 2023. године, којом је председавао председник Скупштине општине, Милан Чавић, одборници су разматрали и одлучивали о 47  тачaка дневног реда.

Одборници су дали сагласност на Избор члана Општинског већа Општине Бачка Паланка.

Донета је Одлука о кредитном задужењу Општине Бачка Паланка. Одборници су дали сагласност на доношење Одлуке о измени Одлуке о мрежи јавних предшколских установа на територији општине Бачка Паланка, Одлуке о подизању спомен обележја – бисте Јовану Дучићу и Александару Кисину, Одлуке о усвајању Етичког кодекса функционера Општине Бачка Паланка и Одлуке о изради Просторног плана Општине Бачка Паланка, Одлуке о давању сагласности ЈП „Војводинашуме“ Петроварадин, Огранак предузећа ШГ „Нови Сад“ Нови Сад

Размотрен је Извештај о раду Правобранилаштва Општине Бачка Паланка за 2022. годину, Извештај о раду Комисије за планове за период 01.01.2022-31.12.2022. године, Извештај о раду Јавног предузећа „Стандард“ Бачка Паланка за 2022. годину, Извештај о раду и Финансијски извештај Дома здравља „Др Младен Стојановић“ Бачка Паланка за 2022. годину, Извештај о раду и Финансијски извештај  Установе Културни центар Бачка Паланка за 2022. годину.

 

Одборници су дали сагласност на доношење Решења о давању сагласности на Измену финансијског плана Установе: Културни центар БП за 2023. годину.

Размотрен је Извештаја о раду и Финансијски извештај Геронтолошког центра Бачка Паланка за 2022. годину, Извештај о раду и Финансијски извештај Народне биоблиотеке „Вељко Петровић“ Бачка Паланка за 2022. годину, Извештај о раду и Финансијском пословању Установе за спорт и рекреацију „Тиквара“ Бачка Паланка за 2022. годину, Извештај о раду и финансијски извештај Центра за социјални рад Општине Бачка Паланка за 2022. годину, Извештај о раду и Финансијском пословању Међуопштинске организације слепих и слабовидих Бачка Паланка за период од 01.01.-31.12.2022. године, Извештај о раду и финансијском пословању Месне заједнице Обровац, Нова Гајдобра, Дунав, Братство, Стари град, Центар, Пивнице, Параге, Силбаш, Гајдобра, Нештин, Визић, Деспотово, Товаришево, Карађорђево, Младеново за 2022. годину

Донето је Решење о давању сагласности на Ребаланс финансијског плана Народне библиотеке „Вељко Петровић“ БП за 2023. годину, Решење о давању сагласности на Измену програма пословања и финансијског плана УСР „Тиквара“ БП за 2023. годину, Решење о давању сагласности на Ребаланас буџета Туристичке организације Општине Бачка Паланка за 2023. годину, Решење о именовању председника Управног одбора УСР „Тиквара“ Бачка Паланка, Решење о разрешењу и именовању члана Надзорног одбора УСР „Тиквара“ Бачка Паланка, Решење о именовању члана Надзорног одбора ЈП „Стандард“ Бачка Паланка, Решење о разрешењу и именовању члана Школског одбора ОШ „Десанка Максимовић“ Бачка Паланка, Решење о разрешењу заменика правобраниоца Општине Бачка Паланка, Решење о образовању Одбора за спровођење Одлуке о подизању спомен обележја – бисте Јовану Дучићу и Александру Кисинул, Решење о давању сагласности на Ребаланс финансијског плана Предшколске установе „Младост“ Бачка Паланка за 2023. годину.

Дата је сагласност на доношење Годишњег програма заштите, уређења и коришћења пољопривредног земљишта Општине Бачка Паланка за 2023. годину.