ОДРЖАНА 149. СЕДНИЦA ОПШТИНСКОГ ВЕЋА ОПШТИНЕ БАЧКА ПАЛАНКА

На 149. седници Општинског већа, одржаној дана 10.маја 2023. године, којом је председавао заменик председника Општине Бачка Паланка, Мита Лачански,  чланови већа  разматрали су 9 тачaка дневног реда.

Општинско веће je донело Решење о отуђењу грађевинског земљишта у јавној својини Општине Бачка Паланка – непосредном погодбом катастарска парцела бр. 7375/15 К.О. Бачка Паланка-град и Решење о отуђењу грађевинског земљишта у јавној својини Општине Бачка Паланка – непосредном погодбом катастарска парцела бр. 7298/12 К.О.Бачка Паланка-град.

 

Чланови већа су утврдили Предлог годишњег програма заштите, уређења и коришћења пољопривредног земљишта Општине Бачка Паланка за 2023. годину, Предлог решења о давању сагласности на Ребаланс финансијског плана Предшколске установе „Младост“ Бачка Паланка за 2023. годину и Предлог Одлуке о давању сагласности ЈП ,,Војводинашуме“ Петроварадин , Огранак предузећа ШГ ,,Нови Сад“ Нови Сад, који су упућени Скупштини општине Бачка Паланка на даље усвајање и разматрање.

 

Чланови већа су дали сагласност за додатни рад, ван радног времена код другог послодавца Рајки Појужина начелнику Општинске управе Општине Бачка Паланка и за додатни рад, ван радног времена код другог послодавца Дубравки Живић заменику начелника Општинске управе Општине Бачка Паланка.