149. СЕДНИЦA ОПШТИНСКОГ ВЕЋА ОПШТИНЕ БАЧКА ПАЛАНКА

Седница Општинског већа ће се одржати у среду 10. маја 2023. године у малој сали зграде Општине Бачка Паланка, улица Краља Петра I бр. 16, са почетком у 9,00 часова.

За седницу је предложен следећи дневни ред:

1.Усвајање Записника са 148. седнице Општинског већа, одржане  дана 04. маја 2023. године;

2.Доношење Решења о отуђењу грађевинског земљишта у јавној својини Општине Бачка Паланка – непосредном погодбом катастарска парцела бр. 7375/15 К.О. Бачка Паланка-град

(Известилац: Зоран Баћина, руководилац Одељења за привреду);

3.Доношење Решења о отуђењу грађевинског земљишта у јавној својини Општине Бачка Паланка – непосредном погодбом катастарска парцела бр. 7298/12 К.О.Бачка Паланка-град

(Известилац: Зоран Баћина, руководилац Одељења за привреду);

4.Утврђивање Предлога годишњег програма заштите, уређења и коришћења пољопривредног земљишта Општине Бачка Паланка за 2023. годину

(Известилац: Биљана Медић, службеник из Одељења за привреду);

5.Утврђивање Предлога решења о давању сагласности на Ребаланс финансијског плана Предшколске установе „Младост“ Бачка Паланка за 2023. годину

(Известилац: Горан Шатара, директор Предшколске установе „Младост“);

6.Давање Сагласности за додатни рад, ван радног времена код другог послодавца Рајки Појужина начелнику Општинске управе Општине Бачка Паланка

(Известилац: Александра Рудић, секретар Општинског већа);

7.Давање Сагласности за додатни рад, ван радног времена код другог послодавца Дубравки Живић заменику начелника Општинске управе Општине Бачка Паланка

(Известилац: Александра Рудић, секретар Општинског већа);

8.Питања и предлози.

Позивамо да извештавате!