ОДРЖАНА 144. СЕДНИЦA ОПШТИНСКОГ ВЕЋА ОПШТИНЕ БАЧКА ПАЛАНКА

На 144. седници Општинског већа, одржаној дана 10.априла 2023. године, којом је председавао заменик председника Општине Бачка Паланка, Мита Лачански,  чланови већа  разматрали су 5 тачaка дневног реда.

Општинско веће је сачинило Извештај о спроведеној јавној расправи о Нацрту одлуке о првом ребалансу буџета општине Бачка Паланка за 2023. годину. У периоду Јавне расправе о нацрту Одлуке о првом ребалансу буџета пристигли су предлози финасијских планова директтних и индиректних корисника буџета, јавних предузећа, корисника субвенција и других корисника. Ребалансом су усклађени приходи и расходи на вишем нивоу. Трансфери од других нивоа власти повећани су за 168.900.000 динара на име реализације пројеката: ,,Уређење пешачких површина и паркинг простора у централној градској зони у Бачкој Паланци“ и ,,Успостављање јединственог управног места“, а који су обезбеђени од Управе за капитална улагања АП Војводине и Министарства државне управе и локалне самоуправе. Приходи предложени Одлуком о ребалансу износе 2.236.418.009 динара.

 

Чланови већа су утврдили Предлог одлуке о првом ребалансу буџета општине Бачка Паланка за 2023. годину, који је упућен Скупштини општине Бачка Паланка на даље усвајање и разматрање.

 

Општинско веће је  сачинило Извештај о спроведеној јавној расправи о Нацрту одлуке о изради Просторног плана општине Бачка Паланка. Нацрт одлуке о изради Просторног плана општине Бачка Паланка био је на јавној расправи од 7. до 28. марта ове године, и у том периоду није упућен ни један предлог ни сугестија.

 

Чланови већа су утврдили Предлог одлуке о изради Просторног плана општине Бачка Паланка, који је упућен Скупштини општине Бачка Паланка на даље усвајање и разматрање.