Набавка услуга-угоститељскe услуге у објектима на територији града Бачка Паланка за потребе председника Скупштине општине Бачка Паланка, набавка број 18/2023