ОДРЖАНА 143. СЕДНИЦA ОПШТИНСКОГ ВЕЋА ОПШТИНЕ БАЧКА ПАЛАНКА

На 143. седници Општинског већа, одржаној дана 05.априла 2023. године, којом је председавао председник Oпштинског већа, Бранислав Шушница,  чланови већа  разматрали су 12 тачaка дневног реда.

Општинско веће је размотрило Извештај о раду Правобранилаштва Општине Бачка Паланка за 2022. годину, Извештај о раду Јавног предузећа „Стандард“ Бачка Паланка за 2022. годину, Извештај о раду и Финансијски извештај Дома здравља „Др Младен Стојановић“ Бачка Паланка за 2022. годину, који су упућени Скупштини општине Бачка Паланка на даље разматрање и усвајање.

 

Чланови већа су размотрили Извештај о финансијском пословању Месне заједнице „Центар“, „Стари град“, „Братство“, ,,Дунав“  Бачка Паланка  за 2022. годину такође Месне заједнице „Нова Гајдобра“ и ,,Обровац“ за 2022. годину, који су упућени Скупштини општине Бачка Паланка на даље разматрање и усвајање.

 

Општинско веће је  донело Закључак о спровођењу поступка о утврђивању Програма Јавне расправе о Нацрту Одлуке о ребалансу буџета Општине Бачка Паланка за 2023. годину. Јавна расправа Нацрта одлуке ће се одржати у периоду од 05. априла до 06. априла 2023. године. Учесници у јавној расправи су представници јединице локалне самоуправе, грађани, представници месних заједница, јавних предузећа и установа, невладиних организација, политичких партија и друге заинтересоване стране.  Програм јавне расправе о Нацрту Одлкуке са Нацртом одлуке објављује се на интернет страници Општине Бачка Паланка. Нацрт одлуке биће представљен на отвореном састанку, који ће се одржати 06. априла 2023. године у 9,00 часова у великој сали Општине Бачка Паланка.