СРЕДСТВА ОД МИНИСТАРСТВА ЗА ЗАШТИТУ ЖИВОТНЕ СРЕДИНЕ ЗА ПЕЈЗАЖНО УРЕЂЕЊЕ ПАРКА ИСПРЕД ШКОЛЕ ,,ХЕРОЈ ПИНКИ“

Министарство за заштиту животне средине је 30. јануара ове године расписало Јавни конкурс за суфинасирање реализације пројеката пошумљавања у циљу заштите и очувања предеоног диверзитета у 2023. години, а за доделу средстава за суфинасирање набавке садница и извођење радова за пошумљавање  земљишта аутохтоним врстама дрвећа и жбуња, на земљишту које је у надлежности јединица локалних самоуправа.

Међу 70 пристиглих пројеката на Јавни конкурс је и пројекат општине Бачка Паланка за пејзажно  уређење зелене површине – парка испред основне школе ,,Херој Пинки“ у Бачкој Паланци.

Министарство је за предложени пројекат општине Бачка Паланка доделило средства у висини од 594.564 динара, колико је и затражено пројектом. Потписивању уговора за доделу средстава за суфинансирање пројеката пошумљавања у циљу заштите и очувања предеоног диверзитета у 2023. години, које се одржало у уторак, 28. марта 2023. године, у 13:00 часова, у Министарству заштите животне средине присуствовали су председник општине Бачка Паланка, Бранислав Шушница и помоћник председника задужен за област заштите животне средине,  Надежда Ганић.