ОДРЖАНА 142. СЕДНИЦA ОПШТИНСКОГ ВЕЋА ОПШТИНЕ БАЧКА ПАЛАНКА

На 142. седници Општинског већа, одржаној дана 29.марта 2023. године, којом је председавао председник Oпштинског већа, Бранислав Шушница,  чланови већа  разматрали су 17 тачaка дневног реда.

Општинско веће је усвојило Извештај о коришћењу средстава буџетског фонда за заштиту животне средине Општине Бачка Паланка за 2022. годину.

Чланови већа су донели Закључак о измени и допуни Закључка о додели бесповратних средстава грађанима (крајњим корисницима) за спровођење мера енергетске санације породичних кућа и станова на територији Општине Бачка Паланка у 2022. години.

Општинско веће је размотрило Извештај о раду и Финансијском пословању Међуопштинске организације слепих и слабовидих Бачка Паланка за период од 01.01.-31.12.2022. године и Извештај о раду и Финансијском пословању Установе за спорт и рекреацију „Тиквара“ Бачка Паланка за 2022. годину, који су упућени Скупштини општине Бачка Паланка на даље усвајање и разматрање.

Чланови већа су размотрили Финансијски извештај Месне заједнице „Пивнице, Параге, Силбаш, Гајдобра, Нештин, Визић, Деспотово, Товаришево, Карађорђево, Младеново“ за 2022. годину, који су упућени Скупштини општине Бачка Паланка на даље усвајање и разматрање.

Чланови већа су донели Решење о давању сагласности на Одлуку Савета месне заједице „Челарево“ о пријему у радни однос и финансирању једног запосленог из средстава буџета Општине Бачка Паланка, који је упућен Скупштини општине Бачка Паланка на даље усвајање и разматрање.