142. СЕДНИЦA ОПШТИНСКОГ ВЕЋА ОПШТИНЕ БАЧКА ПАЛАНКА

ЈАВНИ ОГЛАС

Седница Општинског већа ће се одржати у среду, 29.марта 2023. године у великој сали зграде Скупштине општине Бачка Паланка, улица Краља Петра I  бр. 16, са почетком у  9,00  часова.

За седницу је предложен следећи дневни ред:

 1. Усвајање Записника са 141. седнице Општинског већа, одржане дана 22. марта 2023. године;
 1. Усвајање Извештаја о коришћењу средстава буџетског фонда за заштиту животне средине Општине Бачка Паланка за 2022. годину

(Известилац: Надежда Ганић, помоћник председника општине за заштиту животне средине);

 1. Доношење Закључка о оимени и допуни Закључка о додели бесповратних средстава грађанима (крајњим корисницима) за спровођење мера енергетске санације породичних кућа и станова на територији Општине Бачка Паланка у 2022. години

Известилац: Тодор Чулић, председник Комисије за спровођење поступка доделе средстава за бесповратно суфинансирање активности на унапређењу енергетских својстава, стамбених зграда, породичних кућа и станова на територији општине Бачка Паланка);

 1. Разматрање Извештаја о раду и Финансијском пословању Међуопштинске организације слепих и слабовидих Бачка Паланка за период од 01.01.-31.12.2022. године

(Известилац: Александра Кнежевић, секретар МОСС БП);

 1. Разматрање Извештаја о раду и Финансијском пословању Установе за спорт и рекреацију „Тиквара“ Бачка Паланка за 2022. годину

(Известилац: Милан Козомора, директор УСР „Тиквара“ Бачка Паланка);

 1. Разматрање Финансијског извештаја Месне заједнице „Пивнице“ за 2022. годину

(Известилац: Ана Часар, председник Савета МЗ);

 1. Разматрање Извештаја о финансијском пословању Месне заједнице „Параге“ за 2022. годину

(Известилац: Мирјана Попов,  секретар МЗ);

 1. Разматрање Извештаја о финансијском пословању Месне заједнице „Силбаш“ за 2022. годину

(Известилац: Андреа Пуповац, секретар МЗ);

 1. Разматрање Извештаја о финансијском пословању Месне заједнице „Гајдобра“ за 2022. годину

(Известилац: Јелена Шутовић, секретар МЗ);

 1. Разматрање Извештаја о финансијском пословању Месне заједнице „Нештин“ за 2022. годину

(Известилац:  Евица Ковачевић, секретар МЗ);

 1. Разматрање Финансијског извештаја Месне заједнице „Визић“ за 2022. годину

(Известилац:  Лазар Коменић, председник Савета МЗ);

 1. Разматрање Извештаја о пословању Месне заједнице „Деспотово“ за 2022. годину

(Известилац: Сања Игић, секретар Месне заједнице);

 1. Разматрање Финансијског извештаја Месне заједнице „Товаришево“ за 2022. годину

(Известилац: Сава Данилов, секретар МЗ);

 1. Разматрање Извештаја о финансијском пословању Месне заједнице „Карађорђево“ за 2022. годину

(Известилац: Милан Радошевић, секретар МЗ);

 1. Разматрање Извештаја о финансијском пословању Месне заједнице „Младеново“ за 2022. годину

(Известилац:  Добрила Грујић, секретар МЗ);

 1. Доношење Решења о давању сагласности на Одлуку Савета месне заједице „Челарево“ о пријему у радни однос и финансирању једног запосленог из средстава буџета Општине Бачка Паланка

(Известилац: Александра Рудић, секретар Општинског већа);

 1. Питања и предлози.

 

Позивамо да извештавате!