ОДРЖАНА 141. СЕДНИЦA ОПШТИНСКОГ ВЕЋА ОПШТИНЕ БАЧКА ПАЛАНКА

На 141. седници Општинског већа, одржаној дана 22.марта 2023. године, којом је председавао председник Oпштинског већа, Бранислав Шушница,  чланови већа  разматрали су 12 тачaка дневног реда.

Општинско веће је донело Решење о давању сагласности на измену Ценовника услуга ЈП „Стандард“ Бачка Паланка за 2023. годину.

 

Чланови већа су донели Решење о одобравању права на коришћење годишњег одмора за календарску 2022. годину, Дубравки Живић, службенику на положају заменика начелника Општинске управе Општине Бачка Паланка у укупном трајању од три радна дана од 20.03.-22.03.2023. године.

 

Општинско веће је размотрило Извештај о раду Комисије за планове за период 01.01.2022-31.12.2022. године, Извештај о раду и Финансијски извештај Установе Културни центар Бачка Паланка за 2022. годину, Извештај о раду и Финансијски извештај Геронтолошког центра Бачка Паланка за 2022. годину, Извештај о раду и Финансијски извештај Народне биоблиотеке „Вељко Петровић“ Бачка Паланка за 2022. годину, који су упућени Скупштини општине Бачка Паланка на даље разматрање и усвајање.

 

Чланови већа су донели решење по жалби „Банија-Пал“ д.о.о. из Темерина, изјављеној против решења Општинске управе Општине Бачка Паланка-Службе за утврђивање и наплату јавних прихода број IV-06-439-17/11/2013 од 29.новембра 2013. године, решење по жалби „Банија-Пал“ д.о.о. из Темерина, изјављеној против решења Општинске управе Општине Бачка Паланка-Службе за утврђивање и наплату јавних прихода број IV-06-439-10/210/2015 од 24. августа 2015. године и решење по жалби „Банија-Пал“ д.о.о. из Темерина, изјављеној против решења Општинске управе Општине Бачка Паланка-Службе за утврђивање и наплату јавних прихода број IV-06-439-10/13/2014 од 06. августа 2014. године.