141. СЕДНИЦA ОПШТИНСКОГ ВЕЋА ОПШТИНЕ БАЧКА ПАЛАНКА

Седница Општинског већа ће се одржати у среду, 22.марта 2023. године у малој сали зграде Скупштине општине Бачка Паланка, улица Краља Петра I бр. 16, са почетком у 9,00 часова.

За седницу је предложен следећи дневни ред:

 1. Усвајање Записника са 139. седнице Општинског већа, одржане дана 10. марта 2023. године;

 1. Усвајање Записника са 140. седнице Општинског већа, одржане телефонским путем дана 13. марта 2023. године;

 1. Доношење Решења о давању сагласности на измену Ценовника услуга ЈП „Стандард“ Бачка Паланка за 2023. годину

(Известилац: Мирослав Сићевић, директор ЈП „Стандард“);

 1. Доношење Решења о одобравању права на коришћење годишњег одмора за календарску 2022. годину, Дубравки Живић, службенику на положају заменика начелника Општинске управе Општине Бачка Паланка у укупном трајању од три радна дана од 20.03.-22.03.2023. године

(Известилац: Раде Вујичић, представник Службе за управљање људским ресурсима);

 1. Разматрање Извештаја о раду Комисије за планове за период 01.01.2022-31.12.2022. године

(Известилац: Људмила Јамушаков, председник Комисије);

 1. Разматрање Извештаја о раду и Финансијског извештаја Установе Културни центар Бачка Паланка за 2022. годину

(Известилац: Оља Нађ, директор Културног центра Бачка Паланка);

 1. Разматрање Извештаја о раду и Финансијског извештаја Геронтолошког центра Бачка Паланка за 2022. годину

(Известилац: Љиљана Ћулибрк, директор Геронтолошког центра Бачка Паланка);;

 1. Разматрање Извештаја о раду и Финансијског извештаја Народне биоблиотеке „Вељко Петровић“ Бачка Паланка за 2022. годину

(Известилац: Миладин Зорић, директор Народне библиотеке „Вељко Петровић“);

 1. Доношење решења по жалби „Банија-Пал“ д.о.о. из Темерина, изјављеној против решења Општинске управе Општине Бачка Паланка-Службе за утврђивање и наплату јавних прихода број IV-06-439-17/11/2013 од 29.новембра 2013. године

(Известилац: Александра Рудић, секретар Општинског већа);

 1. Доношење решења по жалби „Банија-Пал“ д.о.о. из Темерина, изјављеној против решења Општинске управе Општине Бачка Паланка-Службе за утврђивање и наплату јавних прихода број IV-06-439-10/210/2015 од 24. августа 2015. године

(Известилац: Александра Рудић, секретар Општинског већа);

 1. Доношење решења по жалби „Банија-Пал“ д.о.о. из Темерина, изјављеној против решења Општинске управе Општине Бачка Паланка-Службе за утврђивање и наплату јавних прихода број IV-06-439-10/13/2014 од 06. августа 2014. године

(Известилац: Александра Рудић, секретар Општинског већа);

 1. Питања и предлози.

Позивамо да извештавате!